با استعفای رئیس کانون هواداران پارس جنوبی جم مخالفت شد
با استعفای رئیس کانون هواداران پارس جنوبی جم مخالفت شد

بهرام رضاییان مدیرعامل پارس جم با استعفای رئیس کانون هواداران پارس جنوبی جم مخالفت کرد.

وی ضمن مخالفت با استعفای موسوی از ایشان خواستند که همچون گذشته صادقانه و خالصانه در کنار هواداران فهیم پارس جنوبی جم از تیم فوتبال پارس جنوبی جم حمایت کنند.

بهرام رضاییان مدیرعامل پارس جم با استعفای رئیس کانون هواداران پارس جنوبی جم مخالفت کرد.

وی ضمن مخالفت با استعفای موسوی از ایشان خواستند که همچون گذشته صادقانه و خالصانه در کنار هواداران فهیم پارس جنوبی جم از تیم فوتبال پارس جنوبی جم حمایت کنند.