خبر فرماندار دیّر از بیمارستان این شهر
خبر فرماندار دیّر از بیمارستان این شهر

حمزه اعتماد:۱۵ میلیارد ریال برای حل مشکلات داخلی بیمارستان ۵۶ تختخوابی امام هادی (ع) این شهرستان اختصاص یافت.

 فرماندار شهرستان دیر گفت: ۱۵ میلیارد ریال برای حل مشکلات داخلی بیمارستان ۵۶ تختخوابی امام هادی (ع) این شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش «آوای بوشهر»؛ حمزه اعتماد شامگاه شنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: با اختصاص این اعتبار و تعهد پیمانکار برق اضطراری ، زایشگاه و اتاق عمل این بیمارستان راه اندازی خواهد شد.

وی گفت: سه متخصص بیهوشی، داخلی و زنان و زایمان سهمیه این بیمارستان است و سایر تخصص ها بصورت پاره وقت در بیمارستان فعالیت می کنند.

فرمانداردیر اظهارداشت: اگر چه در زمان حاضر بخش اورژانس، درمانگاه تخصصی، بستری و داخلی بیمارستان راه اندازی شده، در تلاش هستیم تا کل بخش های بیمارستان فعال شود و مردم بتوانند از خدمات این بیمارستان بهره مند شوند.

وی گفت: مجموعه نفت در پیوست بخش سلامت همکاری خوبی دارد و امیدواریم این کمک ها بیشتر شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر نیز گفت: در بخش تخصصی بیمارستان ۵۶ تخت خوابی این شهرستان از ابتدای راه اندازی ۱۵ هزار بیمار ویزیت شده است.