خیز اتاق اصناف برای برچیدن روزبازارهای جم: جمعه بازار خلاف قانون است!
خیز اتاق اصناف برای برچیدن روزبازارهای جم: جمعه بازار خلاف قانون است!

رئیس اتاق اصناف جم گفت: جمعه بازار خلاف قانون است. به گزارش آوای بوشهر؛ علی خطیب با اعلام این خبر افزود: جمعه بازار توسط ارگان هایی چون فرمانداری جم و دهیاری بهارستان راه اندازی شده که با خبر از قوانین اصناف هستند و در مدیریت روزبازارها ناکام مانده اند! وی تاکید کرد: این گونه بازارها […]

علی خطیب

رئیس اتاق اصناف جم گفت: جمعه بازار خلاف قانون است.

به گزارش آوای بوشهر؛ علی خطیب با اعلام این خبر افزود: جمعه بازار توسط ارگان هایی چون فرمانداری جم و دهیاری بهارستان راه اندازی شده که با خبر از قوانین اصناف هستند و در مدیریت روزبازارها ناکام مانده اند!

وی تاکید کرد: این گونه بازارها که مرجعیت قانونی ندارد از کنترل اصناف خارج می باشد چرا که اشخاص فعال در آن فاقد هر گونه کنترل و شناسایی هستند و باید فرمانداری و دهیاری بهارستان پاسخگو باشند.

پی نوشت: با وجود اینکه روزبازارها در تمام کشور دایر هستند و نقش مهمی در تعدیل قیمت ها و رفع نیاز اقشار مختلف به خصوص افراد کم بضاعت دارند همواره با مخالفت اتاق اصناف جم مواجه شده است و رئیس اتاق اصناف تلاش می کند تا منافع برخی ها را فدای مصالح عمومی کند.