دست عزرائیل از جاده ریز به انارستان کوتاه می شود!
دست عزرائیل از جاده ریز به انارستان کوتاه می شود!

یمینی عضو شورای شهر انارستان گفت:جواب استفتاء از دفترمقام معظم رهبری رسیده و مشکل زمین موقوفی برطرف شده است.

وی افزود: ادامه  بلوار شهید محسنی تا پل بین شهر انارستان و ریز در دهه فجر   کلنگ زنی خواهد شد.

یمینی در پایان گفت:  امیدواریم دست عزرائیل از این جاده کوتاه شود.

آوای بوشهر؛ دست عزرائیل از جاده ریز به انارستان کوتاه می شود!

به گزارش آوای بوشهر؛ یمینی عضو شورای شهر انارستان گفت:جواب استفتاء از دفترمقام معظم رهبری رسیده و مشکل زمین موقوفی برطرف شده است.

وی افزود: ادامه  بلوار شهید محسنی تا پل بین شهر انارستان و ریز در دهه فجر   کلنگ زنی خواهد شد.

یمینی در پایان گفت:  امیدواریم دست عزرائیل از این جاده کوتاه شود.