دیگر حرفی برای امید دادن به همسرم‌ندارم! / چرا زور شما به پالایشگاه ها نمی رسد؟!
دیگر حرفی برای امید دادن به همسرم‌ندارم! / چرا زور شما به پالایشگاه ها نمی رسد؟!

 همسر یکی از کاگران سنگ شکن جم پس از تعطیلی در واکنش ب: امروز خبری مبنی بر تعطیل شدن ۴ سنگ شکن شهرستان جم را در کانال درج کردید وخیلی راحت از این خبر گذشتید بدون آنکه زندگی کارگران سنگ شکن را بررسی کنید.  🔹 من همسر یکی از کارگران سنگ شکن هستم وسالهاست با […]

 همسر یکی از کاگران سنگ شکن جم پس از تعطیلی در واکنش ب: امروز خبری مبنی بر تعطیل شدن ۴ سنگ شکن شهرستان جم را در کانال درج کردید وخیلی راحت از این خبر گذشتید بدون آنکه زندگی کارگران سنگ شکن را بررسی کنید.
 🔹 من همسر یکی از کارگران سنگ شکن هستم وسالهاست با حقوق پایین تر از دومیلیون تومان زندگی را میگذرانیم بدون آنکه از کسی چشم داشتی داشته باشیم.
🔹 فرزندانمان را به آرزوهای کوچکشان با همین حقوق اندک میرسانیم.ولی امروز اوضاع برایمان فرق کرد.
🔹 در حالی که قراربود برای فرزندم وسایل ولوازم تحریر مدرسه خرید کنیم شوهرم با ناامیدی کامل به خانه برگشت وقتی قضیه را دانستم حرفی برای امید دادن به او پیدا نکردم.
🔹 آیا فکر کردین که چند صد نفر امروز از کارشان با این وضعیت بد اقتصادی بیکار شدند.
🔹آیا فقط خاک این منطقه جز محیط زیست می باشد؟پس هوای پر از سرب شهر را چرا هیچکس پیگیر نیست؟!
‼️ فقط چون سنگ شکن ها شخصی می باشند ولی پالایشگاها دولتی ؟!
🔹 شما به عنوان شخص رسانه کاش صدای کارگران سنگ شکن باشید.
🔹حرفهای مرا به نمایندگی از خانواده های کارگران سنگ شکن به مسئولین برسانید. با تشکر از شما