رئیس کانون هواداران پارس جنوبی جم استعفا کرد
 رئیس کانون هواداران پارس جنوبی جم استعفا کرد

آوای بوشهر؛در پی نتایج ضعیف پارس جم و حواشی اخیر بنام  رئیس کانون هواداران پارس جنوبی جم استعفا کرد. متن استعفا: خدابرادربزرگوارجناب آقای بهرام رضاییان مدیرعامل محترم باشگاه پارس جنوبی جم پس ازاعتمادبه بنده به عنوان ریس کانون هواداران پارس جنوبی جم وهمکاری ۲سال فوتبالی زیبادرشهرستان جم اینک احساس می نمایم که ادامه کاربه عنوان […]

آوای بوشهر؛در پی نتایج ضعیف پارس جم و حواشی اخیر بنام  رئیس کانون هواداران پارس جنوبی جم استعفا کرد.

متن استعفا:

خدابرادربزرگوارجناب آقای بهرام رضاییان مدیرعامل محترم باشگاه پارس جنوبی جم پس ازاعتمادبه بنده به عنوان ریس کانون هواداران پارس جنوبی جم وهمکاری ۲سال فوتبالی زیبادرشهرستان جم اینک احساس می نمایم که ادامه کاربه عنوان ریس کانون هواداران برای اینجانب میسرنبوده امیدوارم این تیم محبوب پارس جنوبی جم درادامه راه موفق باشد.
باتقدیم احترام سیدعلی موسوی