شهردار یا مدیر مدرسه فاضل جمی:کدامیک از مردم عذرخواهی می کنند؟

شهردار یا مدیر مدرسه فاضل جمی:کدامیک از مردم عذرخواهی می کنند؟

 

جمعه ۸ مهر ۹۰ جهت گرفتن عکس از سطح شهر در خیابان ها پرسه می زدم که دیدن تصویری مرا میخکوب کرد،

بر روی سطل زباله مشکی رنگ بزرگی با خط سفید نوشته شده بود* فاضل جمی* نگران این بودم که در این حین یکی از شهرستانی های بسیاری که در شهر من زندگی می کنند،از من بپرسد فاضل جمی کیست یا چیست؟باید چه جوابی می دادم؟اگر میگفتم بزرگ مرد دانشمند و علامه بزرگ شهر جم بوده است آنوقت نمی توانستم جواب سوال دومش را بدهم که بدون شک میپرسید چرا اسم این عالم بزرگ را بر روی سطل زباله نوشته اند؟

پس سریع عکسم را گرفتم واز محل دور شدم.سطل زباله مذکور جلوی درب مدرسه راهنمایی فاضل جمی و روبروی مراکز خرید پردیس(شلوغترین مکان خرید در جم) قرار داشت.این مسئله می تواند ۲ مقصر داشته باشد: ۱- شهردار جم      ۲- مدیر مدرسه راهنمایی فاضل جمی

به نظر شما کدامیک تقصیر را بر گردن گرفته و از مردم جم که به بزرگ مرد شهرشان توهین شده است عذرخواهی میکند؟

هرچند عذر خواهی دردی را دوا نمی کند اما هنوز هم برای جمع کردن این آبروریزی دیر نیست.

دیدگاه‌تان را بنویسید