مجید اجرایی دبیر اولین جایزه شعر جم شد
مجید اجرایی دبیر اولین جایزه شعر جم شد

طی حکمی از سوی علی دانشمند(مسئول دبیرخانه دائمی همایش روزجم)،مجید اجرایی شاعر،نویسنده و هنرمند برجسته ی استان بوشهر، بعنوان دبیر اولین جایزه ی شعر جم منصوب شد.

گفتنی است اولین دوره جایزه شعر جم ویژه استان بوشهر برگزار می گردد.

به گزارش آوای بوشهر؛ طی حکمی از سوی علی دانشمند(مسئول دبیرخانه دائمی همایش روزجم)،مجید اجرایی شاعر،نویسنده و هنرمند برجسته ی استان بوشهر، بعنوان دبیر اولین جایزه ی شعر جم منصوب شد.

گفتنی است اولین دوره جایزه شعر جم ویژه استان بوشهر برگزار می گردد.