محیط زیست جم شجاع تر از محیط زیست استان، مدیرکل محیط زیست بوشهر بی اقتدار!
محیط زیست جم شجاع تر از محیط زیست استان، مدیرکل محیط زیست بوشهر بی اقتدار!

پالایشگاه گاز فجر جم مقصر فاجعه زیست محیطی ریز؛ محیط زیست جم شجاع تر از محیط زیست استان، مدیرکل محیط زیست بوشهر بی اقتدار! آوای بوشهر، در حالیکه بیش از سه ماه از موضوع آلودگی رودخانه جنگل گلوبردکان واقع در بخش ریز شهرستان جم می گذرد اما هنوز عامل و مقصرین این اتفاق تلخ که […]

پالایشگاه گاز فجر جم مقصر فاجعه زیست محیطی ریز؛
محیط زیست جم شجاع تر از محیط زیست استان، مدیرکل محیط زیست بوشهر بی اقتدار!

آوای بوشهر، در حالیکه بیش از سه ماه از موضوع آلودگی رودخانه جنگل گلوبردکان واقع در بخش ریز شهرستان جم می گذرد اما هنوز عامل و مقصرین این اتفاق تلخ که سبب مرگ هزاران قطعه ماهی و آبزیان شد و زندگی اهالی بخش ریز را هم تحت الشاع قرار داد معرفی نشده و یا نمی شوند!

این موضوع در حالی است که خبرنگاران طی هفته و ماه های گذشته هر بار که به مسئوولان محیط زیست شهرستان و استان تماس گرفته اند مسئوولان مربوطه تاکید داشته اند طی همان هفته مقصرین معرفی می شوند و بی شک نیز در حال حاضر هم مصاحبه ای با آنها گرفته شود باز هم تاکید خواهند کرد که مقصرین همین هفته معرفی می شوند اما باز هم خبری از عوامل و مقصرین نخواهیم شنید…

به نظر می رسد نتیجه ی آزمایش مواد موجود در این رودخانه طی ماه های گذشته به دست مسئوولان رسیده اما چه چیزی باعث شده همه سکوت اختیار کنند ماجرای این اتفاق تلخ را جالب تر می کند!

فراموش نکنیم در اوایل بهمن ماه رییس محیط زیست جم قاطعانه اعلام کرد پالایشگاه گاز فجر جم مقصر آلودگی رودخانه ریز بوده، سخنی که مدیرکل محیط زیست استان سریعا آن را رد کرد ولی هنوز بر خلاف وعده هایش، مقصرین را بعد از گذشت ماه ها معرفی نکرده است.

به نظر می رسد دست های پشت پرده ای وجود دارد که نمی خواهند مقصرین اعلام شوند و گویا محیط زیست استان بوشهر در حوزه ی مدیریتی شجاعت و اقتدار کافی ندارد.

اما ما از شجاعت و شهامت رئیس محیط زیست شهرستان جم تشکر می کنیم و حرف وی که گفته شرکت پالایش گاز فجر جم مقصر فاجعه زیست محیطی در بخش ریز بوده را قبول داریم و مقصر را این شرکت غول گازی می دانیم.

محیط زیست استان بوشهر دیگر مقصرین را معرفی نکند و امید است در سال ۹۷ فکری اساسی برای محیط زیست استان شود زیرا با این روند در پیش گرفته شده، فاجعه های زیست محیطی کل استان را فرا خواهد گرفت…/آوای بوشهر