مسابقات چوتوپه به مناسبت روزجم درشهرستان جم برگزارشد. این مسابقات در یک روز و با شرکت ۶ تیم : ۱.شاهین علی اباد ۲.روستای منظر ۳.روستای کوری ۴.روستای ابگرمک ۵.منتخب ریز ۶.تیم کونگ فوکاران شهرستان انجام شد که در نهایت تیم کوری به مقام قهرمانی دست یافت و تیم شاهین علی‌آباد مقام دوم و تیم منظر […]

مسابقات چوتوپه به مناسبت روزجم درشهرستان جم برگزارشد. این مسابقات در یک روز و با شرکت ۶ تیم : ۱.شاهین علی اباد ۲.روستای منظر ۳.روستای کوری ۴.روستای ابگرمک ۵.منتخب ریز ۶.تیم کونگ فوکاران شهرستان انجام شد که در نهایت تیم کوری به مقام قهرمانی دست یافت و تیم شاهین علی‌آباد مقام دوم و تیم منظر به مقام سوم مسابقات دست یافتند.

تصاویر:

photo_2018-03-09_13-56-43.jpg

photo_2018-03-09_13-56-47.jpg

photo_2018-03-09_13-56-57.jpg

photo_2018-03-09_13-57-05.jpg