آوای جم،با نزدیک شدن به زمان ثبت نام انتخابات ، از شهر جم خبر می رسد تحرکات انتخاباتی برای شورای این شهر آغاز شده است.

 

8197269170537852.jpg

آوای جم:  کمتر از چهار ماه تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای شهر باقی مانده است . کاندیداهای شورای شهر در شهر جم برای رسیدن به 5 کرسی این نهاد باید به رقابت با یکدیگر بپردازند و از همین اکنون بخشی فعالیتهای مقدماتی خود را شروع کرده اند و گروه ها و طیف های مردمی نیز زمینه سازی برای ورود به انتخابات را آغاز نموده اند. آن چیزی که هویدا است در دوره پنجم شاهد حضور بسیاری از کاندیداها با سلایق مختلف اجتماعی و سیاسی خواهیم بود که به گرم شدن تنور انتخابات کمک می کند.

آوای جم،با نزدیک شدن به زمان ثبت نام انتخابات ، از شهر جم خبر می رسد تحرکات انتخاباتی برای شورای این شهر  آغاز شده است.

 آوای جم،با نزدیک شدن به زمان ثبت نام انتخابات ، از شهر جم خبر می رسد تحرکات انتخاباتی برای شورای شهر جم آغاز شده است.

 

آخرین اخبار