به گزارش آوای جم،  رئیس اداره راه وشهرسازی خنج گفت: 70 کیلومتر از جاده 130 کیلومتری خنج به کورده - شهرستان جم- استان هرمزگان نیاز به تعریض، بازسازی و حذف نقاط حادثه خیزدارد که امسال با 17 میلیارد ریال هزینه، تعریض 12 کیلومتر از این جاده در حال انجام است و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
پرویز حیدری افزود: این جاده ارتباط مناطق شرقی فارس را با منطقه پارس جنوبی و مرکز شهرستان های فراشبند و جم برقرار می کند، که تا کنون به دلیل عرض کم و وجود پیچ های خطرناک، تصادف های زیادی در آن رخ داده است.
خنج در 265 کیلومتری جنوب شیراز قراردارد./صداوسیما

بستن