آوای جم: نماینده جنوب استان  بوشهر با بیان اینکه  مناسبت‌ها باید منادی وحدت باشد نه باعث افزایش شکاف‌های اجتماعی گفت : ظلم در حق مردم است که بخواهیم از ۹دی بر علیه رقبای سیاسی استفاده کنیم.

 

سکینه الماسی در گفتگو با خبرنگار آینه جم پیرامون 9 دی اظهار داشت: انقلاب اسلامی همواره متکی بر پشتوانه مردمی بوده است. از زمان مبارزات ستم‌شاهی، انقلاب، حوادث تلخ دهه اول انقلاب و دفاع مقدس همواره مردم پیش‌‌قراول دفاع از نظام بوده‌اند.

وی افزود: در حوادث سال ۸۸ نیز مردم زمانی که احساس کردند دشمنان و بدخواهان نظام قصد ضربه به کیان انقلاب دارند در صحنه حاضر شدند.

الماسی ادامه داد: دشمنان با نگاه به بروز اختلافات، فضای داخلی را مشوه دیدند و سعی داشتند در این فضای غبارآلود به مطامع خود دست یابند. اما مردم هوشیار ما دست طمع آنان را قطع کردند.

نماینده جنوب بوشهر گفت: ۹ دی متعلق به هیچ جریانی نیست و ظلم در حق مردم است که بخواهیم از آن به عنوان ابزار حقانیت خود و یا در منکوب کردن رقبا سیاسی استفاده کنیم، همانطور که ۲۲ بهمن و ۱۲ فروردین متعلق به کسی نیست.

الماسی خاطرنشان کرد: برخی برای اهداف کوچک و زودگذر جناحی سعی دارند که چنین رخدادهایی را مصادره به مطلوب کنند فارغ از اینکه مناسبت‌های انقلابی باید منادی وحدت باشند نه باعث افزایش شکاف‌های اجتماعی.


بستن