آوای بوشهر

رئیس ستاد روحانی در جم؛

باید در سطح کلان کشور مدیران همسو با دولت باشند/ با رسانه‌ها مهربان باشیم/ جم می‌تواند قطب دانشگاهی استان شود

باید در سطح کلان کشور مدیران همسو با دولت باشند/ با رسانه‌ها مهربان باشیم/ جم می‌تواند قطب دانشگاهی استان شود

جرئت و جسارت حسنی پور ستودنی است و باید مورد تشویق قرار گیرد و قاعدتا تخلفاتی در زمان انتخابات در حال رخ دادن بود که بعد از انتشار این خبر فضای ناامنی برای متخلفان در سطح شهرستان به وجود آمدو باعث شد روند برگزاری انتخابات در مسیری بهتری قرار گیرد. به گزارش آوای جم؛پس از...