آوای بوشهر

همایش پیاده روی کارگری

همایش پیاده روی کارگری

همایش پیاده روی کارگری بمناسبت روز جهانی کارگر با استقبال بی نظیر کارگران روزدوشنبه ۱۲/۲/۹۰ برگزار شد.