میزان هزینه انتخاباتی منتخبین شورای شهر جم چقدر بوده است /نکات خواندی ترکیب جدید

میزان هزینه انتخاباتی منتخبین شورای شهر جم چقدر بوده است /نکات خواندی ترکیب جدید

شاید تعدد نامزدها در نگاه اول تهدید برای شورای شهر جم بود اما با نگاهی به آرای ماخوذه از صندوق های مختلف توسط تیم آنالیز آوا مشخص شد که زیاد بودن نامزدها باعث انتخاب شورای قوی شد بیش از ۸۰درصد منتخبین شوراها در این دوره دارای سوابق مدیریتی و اجرایی و اخلاق مدار هستند.

آوای جم: مردم شهر جم منتخبین خود را در شورای جدید شناختند

به گزارش آوای جم :یکی از بحث های داغ انتخاباتی این دوره شوراها ورود پول , و تعین سرنوشت انتخابات از روش کاملا غیر اخلاقی می بود ، که از همان ابتدا موجب حساس شدن مردم و مسولین شد، نیروهای مربوطه منفذهای مختلف جهت دست یابی به چنین برنامه ای را بستند ،و در صحبتی که خبرنگار سایت آوا با تعدادی از نامزدها داشت همگی بر سلامت انتخابات تاکید داشته و احترام به رای مردم را از وظایف خود می دانستند .

پنج  منتخب مردم در پارلمان شهری جم مورده این سوال قرار گرفتن که میزان هزینه کرد شما در انتخابات چقدر بوده است .

عبدالحسین اکسیر نفر اول شورای شهر جم این رقم را زیر ۲۰میلیون تومان اعلام کرد ،افشین پریشان تا این لحظه تنظیم خبر علی رغم تماس های زیاد جواب نداده است ، اسدالله نیکخواه میزان هزینه کرد خود را بین دو تا دو نیم میلیون تومان گفت چمران رفیعی پور این رقم را حدود ۱۴ تا ۱۴ و نیم میلیون تومان اعلام کرد ، انتخابات برای عضو پنجم شورای شهر جم حدود ۳ میلیون ۳۰۰هزار تومان هزینه در بر داشته است .

شاید تعدد نامزدها در نگاه اول تهدید برای شورای شهر جم بود اما با نگاهی به آرای ماخوذ از صندوق های مختلف توسط تیم آنالیز آوا مشخص شد که زیاد بودن نامزدها باعث انتخاب شورای قوی شد بیش از ۸۰درصد منتخبین شوراها در این دوره دارای سوابق مدیریتی و اجرایی و اخلاق مدار هستند .

قدرت نقد پذیری با توجه به سوابق موجود منتخبین در بهترین حالت ممکن قرار دارد و در دوره پنجم حاشیه شورای شهر جم خوب مدیریت خواهد شد /

اولین های انتخابات پنجم

۱- تعدد نامزدهای خانم

۲- میل به قدرت رسیدن در غیر بومی

۳- ورود اقوام ترک و لر به عرصه سیاسی شهر جم

۴- تنوع نامزد برای سلایق مختلف

۵- عدم اعتماد به جوانان

۶- کم تاثیر بودن آرای محله ای در سرنوشت انتخابات

۷- ورود سه نفر از طوایف خوشنام شهرستان به پارلمان شهری با شعار کلان نگر در حوزه توسعه شهر جم

۸- به علت زیاد بودن غیر بومی در شهر جم و افزایش جمعیت مهاجر در نتیجه همسایگی با منطقه انرژی پارس دو طایفه اصلی شهر جم هیچ گونه نماینده ای در شورا ندارند.

۹- تمامی منتخبین دارای گرایش اعتدالی و یا اصلاح طلبی هستند

۱۰- قدرت رسانه در تعین سرنوشت انتخابات

۱۱- برگزاری مناظره انتخاباتی

 

نکات خاص انتخاب پنجم

 

۱- قرار گرفتن تفکر اصولگرایی در رده بالای ۲۰ جدول

۲- کم تاثیری پول در سرنوشت انتخابات

۳- اختلاف فاحش نفر اول و دوم

۴- فاصله بسیار کم نفر دوم تا پنجم

۵- آرای بسیار خوب خانم کشاورز هم به عنوان یک خانم هم نماینده قشقایی

۶- مرتبط نبودن مدرک هیچ کدام از منتخبین با شرح وظایف شهرداری

۷- ارائه برنامه بدون توجه به شرح وظایف در بیش از ۸۰درصد نامزدها و حتی یکی از منتخبین که برنامه های وی منطبق با حدود اختیارات شهرداری نبوده است .

۸- راه یایی اعتئلاف نانوشته اما واقعی سه نامزد در ورود به شورا

۹- توزیع جغرافیایی منتخبین در محلات مختلف شهر مالچه یک نماینده – ولایت یک نماینده – حومه شهر جم دو نمایتده و خواجه احمدی یک نماینده

۱۰- شکست حامیان تفکر عدم الحاق بهر باغ و علی آباد به مجموعه شورا که یکی از دلایل ایجاد گرانی مفرط زمین و مسکن در سطح شهر جم شده است .

۱۱- پایان تفکر قومی در ورد به پارلمان شهری و داشتن برنامه و تفکر به عنوان ملاک اصلی

۱۲- احترام اهالی شهر جم به تخصص و تجربه

۱۳- اخلاقی شدن فرهنگ رقابت انتخاباتی بین تعدادی از نامزدها

۱۴- پیش بینی بیش از ۶۰ درصد منتخبین قبل از شمارش آرا

۱۵- نه مردم به حامیان شهردار در استیظاح بطوری که فقط یک نفر رای اورد .

۱۶- بعضی از نامزدها صرفا بخاطر بودن در جهت موافقان عزل شهردار از این فرصت رای آوری به خوبی استفاده نکردند که نشان از نارضایتی مردم از شرایط موجود شهر جم می باشد .

۱۷- به حداقل رسیدن فرهنگیان در کرسی های پارلمان شهری و تنوع تخصص های منتخبین

۱۸- ورود یک حقوق دادن به مجموعه شورا که بخاطر نبودن این مهم شهرداری در دوره گذشته در چند پرونده متضرر شد .

دیدگاه‌تان را بنویسید