آوای جم - ابوذر خمش آیا:هر روز صبح و بعد از ظهر هنگام رفت و برگشت از محل كار با صحنه هاي عجيب و گاها متفاوتي روبرو مي شوم و بنا بر نوع شغلم و مأموريت هاي زيادي كه به اكثر نقاط استان بوشهر دارم شاهد پديده تكدي گري كه مانند ابر سياهي سايه افكننده بر تمامي شهرهاي استان هستم، من را به فكر عميق فرو مي برد و راهكارها و پيشنهادات مختلفي در ذهنم تداعي مي گردد.مي توان با قدرت إذعان داشت كه بيش از ٧٠٪اين افراد از اتباع كشورهاي همسايه (مشخصه پاكستان) هستند كه بصورت غيرقانوني از مرزهاي كشور وارد شده و به راحتي در شهرهاي مختلف به تكدي گري بدون هيچ واهمه و كنترلي مشغول مي شوند!!!! ظاهر نامناسب و عدم رعايت بهداشت فردي و اجتماعي همچنين عدم رعايت كوچكترين هنجارهاي اجتماعي از سوي آنان، چهره ناپسندي به زندگي شهري و... داده است كه مي تواند به دليل عدم كنترل و آزمايشات پزشكي زمينه ساز مبتلا شدن شهروندان به بيماري هاي واگير شود.

چقدر خوب بود يك شعار بعنوان بوشهر شهر بي گدا انتخاب گردد و اين موضوع با پيگيري و انسجام دستگاههاي مربوط و مديران نهادهاي متولي به صورت عملي انجام شود تا استان بوشهر بعنوان اولين استان و پرچمدار اين جريان در سطح كشور باشد و باعث اشاعه اين فرهنگ و جريان در بين ديگر استان ها شود.تشكيل كارگروهي كاربردي نه درحد جلسه، با حضور نهادهاي مرتبط مانند شهرداري، نيروي انتظامي، بهزيستي، دفتر اجتماعي استانداري و... ضروري بنظر مي رسد. همچنين اختصاص يك مكان كارگاهي با مشاغل كارگري ساده جهت آموزش آنان با هماهنگي نهادهاي مذكور براي اشتغال متكديان به آن مراكز براي كمك به توليد و حمايت از آن.

بسيار مشاهده مي شود در ميان متكديان افرادي هستند كه تخصص هاي گوناگون در زمينه هاي متفاوت و مختلف دارند و با اجراي پيشنهاد فوق و پشتوانه اين تخصص ها از ايشان حمايت نمود. و زمينه ساز باز اجتماعي شدن آنان را فراهم كرد.

حال فارغ از پيشنهادات صدرالذكر و با توجه به پيامدهاي منفي جريان تكدي گري كه روز به روز در حال إفزايش است از مسولين ونيروي انتظامي انتظار مي رود جهت مقابله با موضوع جديت بيشتري نشان دهند و نسبت به جمع آوري متكديان اهتمام ورزند./جنوب نیوز
به اميد بوشهر بي گدا


بستن